Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Deur van vaatwasser is defect

 

Als de deur van uw vaatwasser defect is, neemt u contact op met een geaggregeerde?hersteldienst? om het te laten vervangen.