Skip to main content
Electrolux | Help and Support

De diepvriezer heeft ijs of rijp op de zijkanten en randen

 

Normaal ijs en condensatie in vriezerkasten

Het is normaal dat zich rijp en ijs in de diepvriezers vormt.

Het ijs vormt zich wanneer de deur geopend wordt, zodat vochtige lucht in het toestel komt.

Dit ijs kan verwijderd worden door de diepvriezer te ontdooien.

Werd de deur regelmatig geopend of is deze lange tijd open blijven staan?

Wanneer de deur te lang is blijven open staan of te regelmatig wordt geopend, kan de resulterende instroom van vochtige lucht leiden tot vochtcondensatie, eventueel de vorming van ijs. Vermijd om de deur te lange tijd te laten open staan.

Dit helpt ook om energie te sparen.

Dit ijs kan verwijderd worden door de diepvriezer te ontdooien.

Heeft u geprobeerd uw diepvriezer te ontdooien?

De diepvriezer moet ontdooid worden wanneer de laag ijs aan de zijkanten een dikte heeft van circa 10-15 mm.

Het is makkelijker om de diepvriezer te ontdooien wanneer de diepvriezer leeg is of slechts een paar zaken bevat.

Verwijder het ijs als volgt:

 1. Schakel het toestel uit.
 2. Verwijder alle voedselproducten in de diepvriezer, wikkel deze in verschillende lagen krantenpapier en leg deze op een koude plaats.
 3. Laat de deur open staan, haal de stop uit de afvoer en vang het water op in een opvangbak. Gebruik een schraper om het ijs snel te verwijderen.
 4. Wanneer het ontdooien voltooid is, veegt u de binnenkant van de diepvriezer grondig schoon en plaats de afvoerstop terug.
 5. Schakel het toestel in
 6. Zet de temperatuurregelknop op de laagste temperatuur en laat het toestel twee tot drie uur op deze instelling staan.                      
 7. Plaats het voedsel terug in de diepvriezer.

Gebruik nooit scherpe metalen voorwerpen om het ijs af te schrapen. Hierdoor kan het toestel beschadigd raken. Gebruik geen mechanische instrumenten of andere kunstmatige middelen om het ontdooien te versnellen, tenzij deze zijn goedgekeurd door de fabrikant. Wanneer de temperatuur van bevroren voedselproducten stijgt tijdens het ontdooien, kan hun houdbaarheid worden aangetast.

Zit de deurafdichting niet goed? Is deze op een of andere manier beschadigd?

Controleer aandachtig de verzegeling van de deur.

Als de rubber van de deur beschadigd is of niet langer op zijn plaats zit, gaat de temperatuur in de diepvriezer omhoog en er vormt zich veel ijs en condensatie. Dit kan het alarm op de display activeren, het waarschuwings-LED of een hoorbaar alarm.

Deze alarmen geven aan dat de interne temperatuur te hoog is om het toestel te laten functioneren.

De rubberen deurafdichting kan gecontroleerd worden met een stuk papier, door het tussen de deur en het kader te steken. Het papiertje moet stevig vastgehouden worden over de volledige breedte wanneer de deur gesloten wordt.

Wanneer de rubber vervormd is, kan het probleem soms worden opgelost door het een paar seconden te verwarmen met een haardroger en vervolgens het rubber te proberen recht te maken.

Opmerking: Verwarm de rubber niet te veel, want u kunt de rubber en de deur beschadigen.

Hou de deurrubber schoon en vervang het als er tekenen van beschadiging zijn.

Dit helpt ook om energie te sparen.

Als u de deurrubber niet kunt vervangen, kunt u in de plaats een technieker boeken.

Wordt het voedsel correct opgeslagen?

Wikkel het voedsel steeds in folie, of in een luchtdichte doos.

Voedingswaren die uit de wikkel gehaald zijn, zorgen voor veel vocht en ijs binnenin het toestel.

Is er voldoende ruimte rond de vriezer?

Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is rond het toestel, zodat er goede ventilatie is.

In de gebruikershandleiding vindt u informatie over ventilatie of de bijhorende installatiehandleiding.

Voorbeeld:

VEREISTEN MET BETREKKING TOT LUCHTTOEVOER

 1. Plaats de diepvriezer horizontaal op een stabiel oppervlak. Alle vier poten moeten op de vloer rusten.
 2. Zorg dat de achterkant van het toestel minstens 5 cm van de muur staat.
 3. Zorg dat de achterkant van het toestel minstens 5 cm van de muur/kast staat.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

Als de temperatuur te laag is ingesteld voor de omliggende omgeving, vormt zich veel ijs binnenin de diepvriezer.

De selectie van een hogere temperatuur, circa -18 graden C voor de meeste omgevingen, vertraagt de vorming van ijs.

De afvoerstop zit niet goed vast.

Steek de stop goed vast.

Beschadigde scharnieren

Als een scharnier beschadigd is, kan dit de oorzaak van het probleem zijn.

Een technieker kan eventuele problemen met defecte scharnieren herstellen.

 • Was this article helpful?