Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Uz tālvadības displeja siltumsūknis rāda "RS"

 

Problēma 
  • ""RS"" parādās uz sadalītā gaisa siltumsūkņa pārveidotāja tālvadības pults
Attiecas uz 
  • Sadalīto gaisa siltumsūkņa pārveidotāju
  • Gaisa kondicionētāju
Risinājums 

1. ""RS"" uz tālvadības pults displeja norāda, ka ir aktivizēta ""I FEEL"" funkcija. 

  • Šo funkciju var izslēgt, nospiežot pogu ""I FEEL"" uz tālvadības pults.   
  • Ja ir aktivizēta ""I FEEL"" funkcija, siltumsūknis mēra apkārtējās vides temperatūru tālvadības pults iekšienē un regulē telpas temperatūru atbilstoši temperatūrai, kas mērīta tālvadības pults apkārtnē.
  • Ja tālvadības pultij nav redzamības līnijas uz ierīces iekšpusi, t.i., ja starp tālvadības pulti un iekšpusi ir kādi šķēršļi, tā temperatūru regulēs, izmantojot ierīces iekšējo sensoru.

 

  • Was this article helpful?