Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas kods E50

Kļūdas kods E50 norāda uz problēmu ar motoru vai programmatūru.

  • Mēģiniet atiestatīt ierīci. Izņemt spraudkontaktu no kontaktligzdas, nogaidiet 30 sekundes un tad pieslēdziet to atpakaļ.
  • Tādu pašu rezultātu var panākt, izmantojot drošības slēdzi. Kad ierīce ir pieslēgta pie kontaktligzdas, ieslēdziet to un izvēlieties programmu. Ja cikla laikā displejā parādās kļūdas ziņojums, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.