Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Iron Aid žāvētājam redzams kļūdas kods ERR

Uzpildiet tvaika tvertni ar ūdeni līdz atzīmei MAX. Ja ikonas joprojām mirgo, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.