Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Žāvētāja daļa ir bojāta

 

Ja kāda žāvētāja daļa ir bojāta, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.