Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas kods E60 un tas nesasilst

Kļūdas kods E60 norāda uz sildīšanas problēmu. Šo problēmu var radīt nepietiekama ventilācija telpā. Pārliecinieties, ka telpā ir pietiekami daudz svaiga gaisa un ka ierīce nav iebūvēta.

Šo problēmu var arī izraisīt netīrs kondensators vai netīri pūku filtri. Pārliecinieties, ka tie ir tīri. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā tīrīt un apkopt savu ierīci, lai tā būtu teicama stāvoklī.

Ja displejā joprojām redzams kļūdas ziņojums, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.