Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Veļas mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas kods Eb0, Ebo vai atskan 11 skaņas signāli vai redzami 11 zibšņi

Strāvas spriegums ir par zemu.

Problēmu var būt izraisījis pārāk zems strāvas spriegums. Spriegumu var pārbaudīt, iespraužot ierīci kādā citā kontaktligzdā un tad mēģinot atkal ieslēgt.

Tiek izmantots pagarinātājs.

Šī problēma var rasties, ja ierīce ir pieslēgta elektrotīklam, izmantojot pagarinātāju.

  • Atvienojiet pagarinātāju un mēģiniet vēlreiz.

Nav iezemējuma.

Šī kļūda rodas, ja ierīce nav pieslēgta iezemētai kontaktligzdai.

  • Pārbaudiet, vai produkts ir iezemēts. Pieslēdziet mašīnu pie iezemētas kontaktligzdas un mēģiniet vēlreiz.
  • Šo problēmu dažkārt var atrisināt, atiestatot ierīci. Atvienojiet mašīnu no elektropadeves un tad atkal ieslēdziet to pēc kādām 20–30 sekundēm.
  • Pārbaudiet, vai tagad mašīna darbojas normāli.

Ja neviens no iepriekš minētajiem ieteikumiem nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.