Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Veļas mazgājamās mašīnas durvju atvēršana mazgāšanas cikla sākumā

 

Durvis var tikt atvērtas, ja sildīšanas fāze nav uzsākta un ūdens līmenis cilindrā ir zems (pirmajās 10 minūtēs). Varat ielikt vairāk veļas, ja nepieciešams.

Ja durvis var atvērt vai tās atveras pašas, kad ūdens ir beidzis ieplūst veļas mazgājamā mašīnā, veļas mazgāšanas vai izgriešanas cikla laikā, nekavējoties atvienojiet mašīnu no elektrotīkla un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.