Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Salauzts augšējais pārsegs

Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai salabotu vai nomainītu pārsegu.

Nelietojiet ierīci, kamēr problēma nav atrisināta.