Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Veļas mazgājamās mašīnas durvju gumijas blīve ir vaļīga

Pilnvarotam servisa centra darbiniekam jānostiprina vai jānomaina vaļīgas, bojātas vai deformētas blīves, lai novērstu noplūdes.

  • Nelietojiet mašīnu, kamēr problēma nav novērsta.
  • Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai nostiprinātu vai nomainītu blīvi.