Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Veļas mazgājamās mašīnas durvju blīve ir savijusies un no tās noplūst šķidrums

Durvju blīves bojājumi parasti rodas, mazgājot pārāk daudz veļas vai tad, kad veļa aizķeras starp blīvi un durvju paneli mazgāšanas cikla sākumā.

  • Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai nomainītu blīvi.