Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas kods E60

Kļūda kods E60 (vai jebkurš kods, kas sākas ar E6) parasti norāda uz problēmu, kas saistīta ar sildīšanu.

Lai novērstu problēmu, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.