Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Uz cepeškrāsns redzams kļūdas ziņojums E0020

 

Problēma:
  • Uz cepeškrāsns redzams kļūdas ziņojums E0020
  • Cepeškrāsns iekšējais apgaismojums nedarbojas
Attiecas uz:
  • iebūvēta cepeškrāsns
Risinājums:

1. Pārbaudiet spuldzi cepeškrāsnī. Nomainiet, ja tā ir bojāta  

Jaunu spuldzi var iegādāties mūsu interneta veikalā  

2.  Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.  

Pierakstiet attiecīgo kļūdas kodu un norādiet to, kad piesakāt tehniskās apkopes darbinieka vizīti. Tas neatrisinās jūsu problēmu, taču palīdzēs mūsu tehniskās apkopes darbiniekam noteikt problēmas iemeslu.  

  • Ziņojiet par kļūdas kodu: BL  

Uzmanību: mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.