Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Uz cepeškrāsns redzams kļūdas kods (F un cipars)

 

Problēma:
  • Uz cepeškrāsns redzams kļūdas kods (F un cipars)  
  • Uz cepeškrāsns redzams kļūdas kods F908  
Attiecas uz:
  • iebūvēta cepeškrāsns  
Risinājums:  

1. Izslēdziet cepeškrāsni, izmantojot mājas elektrosistēmas drošinātāju vai drošinātāju kārbas aizsargslēdzi, un tad atkal ieslēdziet to.

2. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.