Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Plīts virsmas displejā redzams kļūdas kods E9

 

Problēma:
  • Plīts virsmas displejā redzams kļūdas kods E9
Attiecas uz:
  • iebūvēta elektriskā plīts virsma
  • brīvstāvoša plīts ar elektrisko plīts virsmu
  • iebūvēta indukcijas plīts virsma
  • brīvstāvoša plīts ar indukcijas plīts virsmu
Risinājums:

1.  Atslēdziet ierīci no elektrotīkla vismaz uz 30 sekundēm. Atkal pieslēdziet to un ieslēdziet.  

2.  Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.  

Pierakstiet attiecīgo kļūdas kodu un norādiet to, kad piesakāt tehniskās apkopes darbinieka vizīti. Tas neatrisinās jūsu problēmu, taču palīdzēs mūsu tehniskās apkopes darbiniekam noteikt problēmas iemeslu.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.  

 

 

  • Was this article helpful?