Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Plīts virsmas displejā redzams kļūdas ziņojums E8 / E822

 

Problēma:
  • Indukcijas plīts displejā redzams kļūdas ziņojums E8 vai E822. Tas norāda, ka ierīce ir pieslēgta tikai vienai fāzei.
Attiecas uz:
  • iebūvēta indukcijas plīts virsma
  • brīvstāvoša plīts ar indukcijas plīts virsmu
Risinājums:  

1. Sazinieties ar kvalificētu elektriķi, kurš uzstādīja ierīci.

2. Sazinieties ar tuvāko servisa centru.  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.  

Iemesls:
  • kļūdas kods E8 vai E822 norāda, ka ierīce ir pieslēgta tikai vienai fāzei.  

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.

 

  • Was this article helpful?