Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Displejā redzams kļūdas ziņojums U

Ziņojums U norāda, ka aktivizēta Siltuma uzturēšanas funkcija.

Lai to deaktivizētu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

  • Was this article helpful?