Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Displejā redzams kļūdas ziņojums H

 

Ja displejā redzams ziņojums H, tas parasti nozīmē, ka gatavošanas zonā ir atlikušais siltums.

Ja plīts ir atdzisusi, ziņojums visticamāk norāda uz sensora defektu.

Lai atrisinātu problēmu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

  • Was this article helpful?