Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Wi-Fi simbols nav redzams/mirgo

 

Ja robots zaudē savienojumu ar Wi-Fi tīklu, Wi-Fi simbols sāk mirgot. Tīkls, ar kuru izveidots savienojums, nav pieejams. Iespējamais iemesls: maršrutētājs nedarbojas VAI robots atrodas ārpus Wi-Fi signāla uztveršanas diapazona. Ja robotam nav izveidots savienojums ar tīklu, Wi-Fi simbols nav redzams. Ja simbols deg nepārtraukti, robotam ir izveidots savienojums ar maršrutētāju.

 

  • Was this article helpful?