Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tīrot telpu pirmo reizi, kam jāpievērš īpaša uzmanība?

 

Pirms tīrīšanas paceliet no grīdas visus mazos un viegli plīstošos priekšmetus, piemēram, apģērbu, aizkaru auklas, papīru un elektrības vadus. Ja ierīce šķērso elektrības vadu un pavelk to sev līdzi, šim vadam pievienotais priekšmets var tikt nogāzts no galda vai plaukta. Lielākus/garākus priekšmetus, piemēram, krēslus, var atstāt, jo robots var tīrīt tiem apkārt. Sienas spoguļu virsmu vai logi, kas uzstādīti no grieztiem līdz pat grīdai (tiem nav dažus centimetrus plata rāmja), var radīt traucējumus robota darbībā.