Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tīrīšanas grafika iestatīšana

Tīrīšanas grafiku (dienu un laiku) var izveidot tikai lietotnē.