Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Robots pārtrauca tīrīšanu un atgriezās uzlādes stacijā. Kādēļ tā notika?

 

Robotam varētu būt nepieciešama uzlāde. Tādā gadījumā iedegsies sākuma poga, un robots atgriezīsies uzlādes stacijā Iedegsies sākuma poga. Mirgos akumulatora un atskaņošanas/pauzes režīma pogas, tādējādi norādot, ka notiek robota uzlāde. Pēc tam robota darbība tiks atsākta tajā vietā, kur tā tika pārtraukta. Lai ātrāk atsāktu tīrīšanu, robots tiks uzlādēts līdz 80 %. Uzlāde ilgs aptuveni 2 stundas. Ja tika veikta ātrā uzlāde, robota darbības ilgums būs aptuveni 80 % no maksimālā iespējamā ilguma.