Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kļūdu ziņojumi

 

1. Skatiet lietošanas rokasgrāmatas sadaļā “Problēmu novēršana” pieejamo kļūdas ziņojumu sarakstu.2. Robota displejā parādītais kļūdas ziņojums būs redzams arī lietotnē. Lietotnē tiks sniegti arī norādījumi problēmas novēršanai. Lietošanas rokasgrāmatā aprakstītajiem kļūdu ziņojumiem jāatbilst tiem, kas tiek parādīti robota displejā.