Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kādēļ uzlāde netiek veikta vai pabeigta?

 

1. Elektrības vads un adapteris ir neatbilstoši uzstādīti un/vai pievienoti elektrotīklam. Risinājums: pievienojiet adaptera savienotāju uzlādes stacijai. Pievienojiet elektrības vadu elektrotīklam. 2. Robota uzlādes plāksnes nav pievienotas uzlādes stacijai. Risinājums: uzlādes stacijai un robotam jābūt novietotiem uz līdzenas virsmas. Uzlādes stacijas statīva un robota uzlādes plāksnēm jābūt savienotām. 3. Pārbaudiet, vai spraudnis un vads nav bojāti. 4. Noteikti notīriet gan robota, gan uzlādes stacijas uzlādes plāksnes ar sausu drānu. (Lietošanas rokasgrāmatas 15. lappuse. Savienotāju tīrīšana un uzlāde) (Lietošanas rokasgrāmatas 8. lappuse. Robota putekļu sūcēja uzstādīšana)