Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kā var izņemt/nomainīt akumulatoru?

 

Akumulatoru nodalījumi ir atrodami robota apakšdaļā. Lai atskrūvētu akumulatoru nodalījumu vākus, izmantojiet skrūvgriezi (PH2). Nomainiet akumulatorus un pieskrūvējiet akumulatoru nodalījumu vākus. Uzmanību! Vienlaicīgi obligāti jānomaina abi akumulatori. Izmantojiet tikai oriģinālus akumulatorus. (Lietošanas rokasgrāmatas 15. lappuse. Akumulatoru nomaiņa) Pirms atbrīvošanās no robota, akumulatori ir jāizņem un no tiem ir droši jāatbrīvojas.

 

  • Was this article helpful?