Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Trauku mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas ziņojums C3 vai AL4

 

Problēma:
  • Trauku mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas ziņojums C3 vai AL4
Attiecas uz:
  • Iebūvējama trauku mazgājamā mašīna
  • Brīvstāvoša trauku mazgājamā mašīna
Risinājums:

1. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Kļūdas ziņojums C3 vai AL4 norāda uz noplūdi un/vai ūdens uzkrāšanos ierīces apakšā. Mēs iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

Noslēdziet ūdens padevi trauku mazgājamajai mašīnai, lai izvairītos no plūdiem.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.  

Pierakstiet attiecīgo kļūdas kodu un norādiet to, kad piesakāt tehniskās apkopes darbinieka vizīti. Tas neatrisinās jūsu problēmu, taču palīdzēs mūsu tehniskās apkopes darbiniekam noteikt problēmas iemeslu.  

  • Ziņojiet par kļūdas kodu: CU  

Uzmanību: mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.