Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Durvju vēršanās virziena maiņa

Parasti mūsu ledusskapju un saldētavu durvju vēršanās virzienu var mainīt.

  • Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai saņemtu sīkākus norādījumus.
  • Ja kārtība nav aprakstīta lietotāja rokasgrāmatā, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
  • Was this article helpful?