Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Skalbinių džiovyklė rodo klaidos kodą EHO, EH0

 

 
Problema:
  • Būgninė džiovyklė rodo klaidos kodą EHO, EH0. Tai rodo elektros energijos tiekimo problemą.
Taikoma:
  • Ventiliuojamosioms džiovyklėms
  • Kondensacinėms džiovyklėms
  • Džiovyklėms su šilumos siurbliu
Sprendimas:

1. Patikrinkite elektros tiekimą: į tą patį lizdą įjunkite kitą prietaisą ir pažiūrėkite, ar jis veikia

Jei kitas prietaisas taip pat neveikia, problemą gali kelti pažeisti elektros laidai.

Įspėjimas: Niekada nenaudokite ilginamojo kabelio prietaisams prijungti. Dėl jo gali kilti trumpasis jungimas arba gaisras.

Svarbu: Kreipkitės pagalbos į vietos elektriką, kad elektros laidų sistema būtų patikrinta ir sutaisyta.

2. Grąžinkite prietaisą į pradinę būseną

Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį prijunkite (šiuo tikslu taip pat galima naudoti saugos jungiklį)

Įjungę prietaisą, vėl jį įjunkite ir pasirinkite programą.

3. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę

Jei pirmiau pateikti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta.
Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.