Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ant skalbinių yra pūkų / plaušų

  • Džiovinimo procese nuo skalbinių visada lieka pūkų ir to išvengti neįmanoma. Šis procesas labai priklauso nuo skalbinių (pvz., ar tai nauji rankšluosčiai, multinas ir pan.).
  • Valydami patikrinkite oro cirkuliaciją. Išvalykite durelių angos filtrus. Jei naudojate kondensacinę skalbinių džiovyklę arba skalbinių džiovyklę su šilumos siurbliu, taip pat išvalykite prietaiso apačioje esantį kondensatorių.
  • Jei naudojate ventiliacinę skalbinių džiovyklę, patikrinkite ventiliacijos žarną ir išleidimo angą sienoje, ar niekas netrukdo oro srautui.
  • Jei išvalius problema nedingsta, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.