Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Džiovyklėje rodomas klaidos kodas E20 arba suskamba 2 įspėjamieji garso signalai

 

Klaidos kodas E20 (arba kai kuriuose modeliuose suskambantys du įspėjamieji garso signalai) reiškia vandens išleidimo, siurblio arba programinės įrangos problemą.

  • Patikrinkite, ar išorinė vandens išleidimo žarna tinkamai prijungta prie kanalizacijos. 
  • Norėdami, kad vanduo būtų išleidžiamas tiesiai į kanalizacijos vamzdį, prie kondensacinės skalbinių džiovyklės prijunkite išorinę vandens žarną. Džiovyklės galinės pusės viršuje yra raudona arba žalia žarna. Ją reikia ištraukti ir prailginti, kad ji būtų reikiamo ilgio. Tuomet vanduo tekės ne į vandens bakelį, o tiesiai į kanalizacijos vamzdį.
  • Patikrinkite, ar žarna nepersukta, neužkimšta ir nesuraizgyta.
  • Sutrumpinkite žarną, kad ji nebūtų suraizgyta, bet būtų tinkamai nuleista į kanalizacijos vamzdį. Priešingu atveju gali būti rodomas klaidos kodas arba įvykti nuotėkis.
  • Pabandykite iš naujo paleisti prietaisą. Atjunkite kištuką nuo elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį prijunkite.
  • Tą galima padaryti ir naudojant saugos jungiklį. Atjungę prietaisą, vėl jį įjunkite ir pasirinkite programą. Jeigu ekrane vis tiek rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.