Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Skalbyklės-džiovyklės ekrane rodomas klaidos pranešimas E90, E91, E92, E93 arba E94

 

Problema
  • Skalbyklė-džiovyklė rodo klaidos pranešimą E90, E91, E92, E93 arba E94. Tai rodo elektroninių dalių konfigūracijos / ryšio problemas.
Taikoma
  • Autonominėms skalbyklėms-džiovyklėms
  • Įmontuojamoms skalbyklėms-džiovyklėms
Sprendimas

1. Grąžinkite prietaisą į pradinę būseną

Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį įjunkite. 

2. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę

Jei vadovaujantis minėtaisiais patarimais problemos išspręsti nepavyksta, rekomenduojame iškviesti techninės priežiūros meistrą.

Užsirašykite rodomą klaidą ir nurodykite ją, kai kviečiate meistrą. Tai neišspręs iškilusios problemos, tačiau padės meistrui nustatyti jos priežastį.

Įspėjimas! Nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. Atjunkite gaminį nuo elektros lizdo ir nejunkite jo, kol nebūsite visiškai tikri, kad tai nekels problemų.