Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nuotėkis iš skalbyklės vandens įleidimo žarnos

 

Problema:
  • nuotėkis iš skalbyklės vandens įleidimo žarnos.
Taikoma:
  • per priekį kraunamoms skalbyklėms (įmontuojamoms ir atskirai pastatomoms);
  • per viršų kraunamoms skalbyklėms.
Sprendimas:

1. Patikrinkite:  

  • patikrinkite vandens įleidimo vamzdžio adapterį ant sienos arba vandens čiaupą;
  • patikrinkite, ar vamzdžio jungtis prisukta ir tinkamai priveržta;
  • patikrinkite, ar nėra nuotėkio iš čiaupo;
  • patikrinkite vandens tiekimo prijungimą prie skalbyklės įvado;
  • ungtis turi būti prisukta ir tinkamai užveržta.  

Įspėjimas. Jungčiai užveržti nenaudokite replių ar bet kokio kito panašaus įrankio. Ją reikia sukti tik rankomis!  

2. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.  

Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.      

Svarbu!  Jeigu žarna pažeista, atjunkite vandens tiekimą į skalbyklę ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

 

  • Was this article helpful?