Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Skalbyklės durelių negalima atidaryti

 

Problema:
 • Skalbyklės durelių negalima atidaryti  
Taikoma:
 • Iš priekio kraunamoms skalbyklėms (įmontuojamoms ir atskirai pastatomoms)  
Sprendimas:

1. Nuo programos pabaigos praėjo per mažai laiko  

 • Dureles galima atidaryti nuo skalbimo ciklo pabaigos praėjus maždaug 5 minutėms (atvėsus bimetalo saugikliui durelių užrakte).
 • Tai normalu.  

2. Patikrinkite, ar prietaise nėra vandens  

Jeigu prietaise yra vandens, durelių nepavyks atidaryti. 

 • Norint atidaryti dureles, iš prietaiso reikia išpumpuoti vandenį arba, jei būtina, atlikti avarinį vandens išleidimą. 
 • Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:  atidarykite pūkų surinkimo filtrą ir leiskite vandeniui ištekėti iš priekinės dalies į padėklą ar grindimis į nuotekų angą (kai kuriose skalbyklėse tai galima padaryti atidarius išleidžiamąją angą ant pūkų surinkimo filtro arba atsargiai atpalaidavus filtrą, arba, skalbyklėse be pūkų surinkimo filtro, galima atsukti išleidimo žarną skalbyklės galinėje sienelėje ir paguldyti ją ant grindų, kad vanduo ištekėtų per išleidimo žarną) patikrinkite, ar išleidžiamos nuotekos yra be
 • stambių objektų išvalykite pūkų surinkimo filtrą vėl paleiskite skalbimą, kad pamatytumėte, ar problema išspręsta. 
 • Daugiau informacijos rasite su prietaisu pateiktame naudojimo vadove. 

3. Atidarykite dureles avariniu būdu  

 • Kai kuriose skalbyklėse yra įtaisytas avarinio durelių atidarymo mechanizmas: pavyzdžiui, jas galima atidaryti atsuktuvu ar panašiu daiktu žemyn patraukiant strypelį. 
 • Jeigu skalbyklėje įtaisytas avarinio atidarymo mechanizmas, šis strypelis yra prie pūkų surinkimo filtro. 
 • Išsamų aprašymą žr. naudojimo vadove. 

emergency_door_opening.PNG

Pastaba: Patikrinkite, ar būgne nėra per daug vandens. Jei reikia, atlikite avarinį išleidimą.    

Įspėjimas: Kyla pavojus nusideginti! Patikrinkite, kad vandens temperatūra nebūtų per aukšta ir skalbiniai nebūtų karšti. Jeigu reikia, palaukite, kol jie atvės.    

Įspėjimas: Galite susižeisti! Patikrinkite, ar būgnas nesisuka. Jeigu reikia, palaukite, kol būgnas nustos suktis.  

4. Iš naujo nustatykite mašiną 

 • Išjunkite mašiną iš maitinimo ir maždaug po 20–30 sekundžių vėl įjunkite. 
 • Tada patikrinkite, ar mašina veikia normaliai.     

5. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę  

Jeigu skalbyklėje nėra vandens, o durelių negalima atidaryti ir vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.   

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. 

Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.