Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Skalbyklė rodo klaidos pranešimą E30, C3 arba supypsi 3 kartus

 

Problema:
 • Skalbyklė rodo klaidos pranešimą E30, C3 arba supypsi 3 kartus. 
 • Klaida rodoma dėl vandens skalbyklės apačioje ar viduje.    
Taikoma:
 • Iš priekio kraunamoms skalbyklėms (įmontuojamoms ir atskirai pastatomoms)  
Sprendimas:

1. Patikrinkite vandens tiekimo žarną 

 • Jeigu žarna praleidžia vandenį, įleidžiant į skalbyklę, jis gali pratekėti prie galinio skydo, todėl patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie čiaupo ir skalbyklės. 
 • Tokiu atveju skalbyklę reikia paversti kaip parodyta skyrelyje „Patikrinkite, ar skalbyklėje nėra įstrigusių skalbinių“, kad ją būtų galima vėl paleisti.  

2. Patikrinkite, ar skalbyklėje nėra įstrigusių skalbinių  

 • Skalbiniams įstrigus tarp durelių sandarinimo tarpiklio ir stiklo, vanduo gali pratekėti per dureles ir nubėgti per priekinę skalbyklės dalį ir per apatinį padėklą.   
 • Atjunkite vandens ir elektros tiekimą į skalbyklę ir už skalbyklės ant grindų padėkite rankšluostį. 
 • Truputį palenkite skalbyklę atgal, kad tarp grindų ir skalbyklės apačios priekinėje dalyje būtų apie 10–15 cm tarpas.
 • Palaikykite prietaisą tokioje padėtyje apie 30–40 sekundžių, kad vanduo iš apatinio padėklo nutekėtų ant rankšluosčio.
 • Nuleiskite prietaisą ant grindų ir vėl prijunkite prie vandens tiekimo ir elektros tiekimo šaltinio. Patikrinkite vandens tiekimo ir išleidimo sistemas. 
 • Patikrinkite, ar švarūs filtrai įleidimo žarnoje ir vandens vožtuve (kur įleidimo žarna prisukta prie prietaiso ir prie vandens čiaupo). 
 • Paleiskite skalbimo ciklą ir pasižiūrėkite, ar problema išspręsta 

3. Patikrinkite durelių sandarinimo tarpiklį  Klaida gali būti rodoma dėl skalbyklės durelių sandarinimo tarpiklio pratekėjimo. 

 • Patikrinkite atidarydami dureles ir apžiūrėdami durelių sandarinimo tarpiklį.  
 • Sandarinimo tarpiklis neturi būti pažeistas, įtrūkęs ar skylėtas. 
 • Jeigu durelių sandarinimo tarpiklis pažeistas, jį turi pakeisti techninės priežiūros meistras. 
 • Nenaudokite skalbyklės, kol ji nebus sutaisyta.
 • Atjunkite vandens tiekimą į skalbyklę.  

4. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę  

Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. 

Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.