Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Skalbyklė rodo klaidos pranešimą EF0, EFo, EF3 arba supypsi 15 kartų / indikatorius sumirksi 15 kartų

 

Problema: 
 • Skalbyklė rodo klaidos pranešimą EF0, EFo, EF3 arba supypsi 15 kartų / indikatorius sumirksi 15 kartų  
Taikoma:
 • Iš priekio kraunamoms skalbyklėms (įmontuojamoms ir atskirai pastatomoms)  
Sprendimas:

1. Naudokite mažiau skalbiklio  

 • Naudojant per daug skalbiklio, gali susidaryti per daug putų. 
 • Išjunkite prietaisą ir palikite jį išjungtą kelias valandas, kol putų sumažės, tada vėl pabandykite paleisti prietaisą.    

2. Išvalykite skalbimo priemonių stalčių-dalytuvą  

 • Jeigu stalčius-dalytuvas arba purkštuvai virš stalčiaus yra labai nešvarūs ar apkalkėję, vanduo gali ištekėti ir kelti problemą. 
 • Išvalykite skalbimo priemonių stalčių-dalytuvą vadovaudamiesi naudojimo vadove pateiktomis instrukcijomis ir vėl bandykite paleisti prietaisą. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.  

3. Patikrinkite, ar skalbyklėje nėra įstrigusių skalbinių  

 • Skalbiniams įstrigus tarp durelių sandarinimo tarpiklio ir stiklo, vanduo gali pratekėti per dureles ir nubėgti per priekinę skalbyklės dalį į  apatinį padėklą.   
 • Atjunkite vandens ir elektros tiekimą į skalbyklę ir už skalbyklės ant grindų padėkite rankšluostį. 
 • Truputį palenkite skalbyklę atgal, kad tarp grindų ir skalbyklės apačios priekinėje dalyje būtų apie 10–15 cm tarpas. 
 • Palaikykite prietaisą tokioje padėtyje apie 30–40 sekundžių, kad vanduo iš apatinio padėklo nutekėtų ant rankšluosčio. 
 • Nuleiskite prietaisą ant grindų ir vėl prijunkite prie vandens tiekimo ir elektros tiekimo šaltinio. 
 • Patikrinkite vandens tiekimo ir išleidimo sistemas. 
 • Patikrinkite, ar švarūs filtrai įleidimo žarnoje ir vandens vožtuve (kur įleidimo žarna prisukta prie prietaiso ir prie vandens čiaupo). 
 • Paleiskite skalbimo ciklą ir pasižiūrėkite, ar problema išspręsta  4. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio apačioje - pūkų surinkimo filtrą.  
 • Išimkite filtrą ir išvalykite jį vadovaudamiesi naudojimo vadove pateiktomis instrukcijomis 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia
 • Patikrinkite, ar filtras nepažeistas. 
 • Jeigu filtras geras, vėl uždėkite jį ir tvirtai prispauskite ranka.  

5. Patikrinkite vandens tiekimo žarną  

 • Jeigu žarna praleidžia vandenį, jis gali pratekėti prie galinio skydo, todėl patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie čiaupo ir skalbyklės. 
 • Tokiu atveju skalbyklę reikia paversti kaip parodyta skyrelyje „Patikrinkite, ar skalbyklėje nėra įstrigusių skalbinių“, kad ją būtų galima vėl paleisti.  

6. Patikrinkite durelių sandarinimo tarpiklį  

 • Klaida gali būti rodoma dėl skalbyklės durelių sandarinimo tarpiklio pratekėjimo. 
 • Patikrinkite ją atidarydami dureles ir apžiūrėdami durelių sandarinimo tarpiklį.  
 • Sandarinimo tarpiklis neturi būti pažeistas, įtrūkęs ar skylėtas. 
 • Jeigu durelių sandarinimo tarpiklis pažeistas, jį turi pakeisti techninės priežiūros meistras. 
 • Nenaudokite skalbyklės, kol ji nebus sutaisyta. 
 • Atjunkite vandens tiekimą į skalbyklę.  

7. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę  

Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. 

Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.

 

 • Was this article helpful?