Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Skalbyklė rodo klaidos pranešimą E20 arba C2, arba supypsi 2 kartus / indikatorius sumirksi 2 kartus

 

Problema:
 • Skalbyklė rodo klaidos pranešimą E20 arba C2, supypsi 2 kartus arba indikatorius sumirksi 2 kartus. 
 • Tai rodo vandens išleidimo problemas.  
Taikoma:
 • Iš priekio kraunamoms skalbyklėms (įmontuojamoms ir atskirai pastatomoms) 
 • Per viršų kraunamoms skalbyklėms  
Sprendimas:

1. Patikrinkite, ar išleidimo žarna yra tinkamoje padėtyje  

 • Išleidimo žarna turi būti įleista ne daugiau kaip 10 cm į išleidimo vamzdį. 
 • Žr. montavimo instrukcijas naudojimo vadove arba su prietaisu pateiktą atskirą montavimo informacinį lapelį. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia

2. Užtikrinkite tinkamą išleidimo vamzdžio aukštį  

 • Išleidimo vamzdžio aukštis turi būti ne didesnis kaip 100 cm ir ne mažesnis kaip 60 cm virš mašinos pagrindo arba kaip parodyta naudojimo vadove.
 • Žr. montavimo instrukcijas naudojimo vadove arba su prietaisu pateiktą atskirą montavimo informacinį lapelį. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.  

3. Išvalykite siurblį ir filtrą  

 • Išvalykite siurblį ir pūkų surinkimo filtrą, įskaitant siurblio mentę (jeigu siurblio mentė matoma, pasukite ją pieštuku, ir vėl uždėkite filtrą). 
 • Tuomet paleiskite skalbimą karštu vandeniu be skalbimo miltelių, kad išplautumėte išleidimo sistemą. 
 • Išsamų procedūros aprašymą žr. su prietaisu pateiktame naudojimo vadove. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia

4. Patikrinkite ar išleidimo vamzdis / sistema neužsikimšusi                                                                                                                     

 • Patikrinkite, ar išleidimo sistema tinkamai išleidžia vandenį. 
 • Pabandykite skalbti, kai išleidimo žarna įleista į dubenį ar plautuvę.  

5. Patikrinkite, ar išleidimo žarna nėra užsilenkusi ar susisukusi   

 • Jeigu žarna užsilenkusi ar susisukusi, tai gali trukdyti ja pratekėti vandeniui.  
 • Žarną galima patikrinti už skalbyklės. 

6. Naudokite mažiau skalbimo miltelių  

 • Naudojant daug skalbimo miltelių arba susidarius daug putų, jos gali užblokuoti lygio sistemą. 
 • Šią problemą galima išspręsti išjungiant skalbyklę iš elektros maitinimo tinklo ir kelis kartus papurtant būgną į priekį ir atgal.  
 • Išvalykite išleidimo sistemos siurblį / filtrą ir paleiskite skalbimą karštu vandeniu be skalbimo miltelių.  

7. Išjunkite skalbyklę iš elektros tiekimo šaltinio.  

Problemą galima išspręsti išjungiant skalbyklę iš elektros tiekimo šaltinio 1-2 valandoms, o po to vėl paleidžiant skalbimo ciklą. 

Jeigu siurblys buvo užsikimšęs, bimetalo saugiklis išjungs siurblį.

Siurbliui atvėsus, jis turėtų normaliai veikti.  

8. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę 

Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.    

Tai neišspręs iškilusios problemos, tačiau padės mūsų meistrui nustatyti jos priežastį.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. 

Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.