Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Skalbyklė „nepaima“ ploviklių ir (arba) vanduo lieka minkštiklio skyriuje

 

Problema: 
  • Ploviklis lieka stalčiuje 
  • Minkštiklis lieka stalčiuje 
  • Skalbiniai nekvepia minkštikliu 
  • Prateka per ploviklio stalčiaus priekinę dalį 
  • Pelėsis ploviklio stalčiuje 
  • Vanduo lieka minkštiklio skyriuje 
Taikoma: 
  • Per priekį kraunamoms skalbyklėms 
  • Skalbyklėms-džiovyklėms 
Sprendimas: 

1. Tvirtai truktelėdami išimkite ploviklio dalytuvo stalčių.  

Kai kurių modelių skalbyklėse, norint ištraukti stalčių, reikia nuspausti skląstį, kaip nurodyta paveikslėlyje.   

drawer1.png

2. Ištraukite viršutinę priedų skyriaus dalį ir praplaukite ją tekančio vandens srove, kad neliktų susikaupusio ploviklio.

Išvalius, viršutinę dalį vėl padėkite į vietą.

drawer3.png

3. Viršutinėje ir apatinėje griovelio dalyje neturi likti nė trupučio ploviklio.

Išvalykite griovelį mažu šepetėliu.   

drawer4.png

4. Įdėkite ploviklio stalčių į kreipiamuosius bėgelius ir įstumkite jį.

Paleiskite skalavimo programą be drabužių būgne. 

drawer5.png

5. Ploviklio stalčių valykite reguliariai, kad jame nesikauptų ploviklio likučių.  

6. Būtinai vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant ploviklių pakuočių ar kitų priemonių, kad neviršytumėte maksimalaus kiekio.  

7. Po skalbimo šiek tiek praverkite dalytuvo stalčių, kad išdžiūtų tarp skalbimų.  

8. Naudokite įprastai rekomenduojamus ploviklius.  

9. Galite įsigyti naują ploviklio stalčių įgaliotose techninės priežiūros įmonėse.