Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pažeistas skalbyklės durelių sandariklis

 

Problema:
  • atsilaisvinęs, pažeistas ar deformuotas skalbyklės durelių sandariklis.
Taikoma:
  • per priekį kraunamoms skalbyklėms (įmontuojamoms ir atskirai pastatomoms).
Sprendimas:

1. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.  

Jeigu durelių sandariklis atsilaisvinęs, pažeistas ar deformuotas, rekomenduojame iškviesti techninės priežiūros meistrą sandarikliui pakeisti.  

Priežastis:

1. Skalbyklės durelių sandariklis dažniausiai sugadinamas prikrovus į skalbyklę per daug skalbinių arba skalbimo ciklo pradžioje prispaudžiant skalbinius tarp sandariklio ir durelių.  

2. Stipriai alyva, tepalu ar kitomis riebiomis medžiagomis sutepti skalbiami audiniai gali pažeisti skalbyklės gumines dalis. Tokius audinius, prieš dėdami į skalbyklę, išskalbkite rankomis.    

PASTABA. Priklausomai nuo problemos, už techninės priežiūros apsilankymą meistras gali paimti mokestį, net jeigu nėra pasibaigęs prietaiso garantinis laikotarpis.    

Įspėjimas. Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. Atjunkite gaminį nuo elektros lizdo ir nejunkite jo, kol nebūsite visiškai tikri, kad tai nekels problemų.