Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Neveikia skalbyklės vidaus apšvietimo lemputė

Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad problema būtų pašalinta.