Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vakuuminis sandariklis netinkamai sandarina maišelį

 

Problema: 
  • Maišelis sandarinamas netinkamai 
  • Galutiniai vakuumavimo rezultatai blogi 
Taikoma: 
  • Vakuuminiams sandarikliams 
Sprendimas: 

1. Prieš dėdami maisto produktus, atverskite maišelio kraštą. Pripildę maišelį, užlenkite jo kraštą, kad liktų švarus.  

2. Pakeiskite sandarinimo laiką ir vakuumavimo lygį pagal nurodymus naudojimo vadove.  

3. Tinkamai uždėkite maišelį ant sandarinimo strypo.  

4. Nuvalykite dangtelio tarpiklį minkšta servetėle ir švelniu plovikliu.  

5. Jeigu šildytuvo nepavyksta paleisti, iš naujo nustatykite prietaisą paspausdami jungiklį po stalčiumi (kaip parodyta paveikslėlyje toliau). 

vac_green_arrow.png

6. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę, jeigu:  

  • Dangtelio tarpiklis susidėvėjęs arba pažeistas. 
  • Sandarinimo strypas susidėvėjęs (teflono danga nudegusi). 
  • Geležtė po sandarinimo strypo teflonu sulūžusi.

 

  • Was this article helpful?