Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Orkaitė rodo klaidos pranešimą E908

Patikrinkite saugiklių skydelį, prieš kreipdamiesi į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.