Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Orkaitė rodo klaidos pranešimą F11 / F111 / F129

 

Sugedo kepimo termometras arba jis netinkamai prijungtas. Jei reikia, naują galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje*.

Jei tai problemos išspręsti nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.