Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Garų rinktuvo skydelyje mirksi šviesos diodai ar lemputės arba rodoma F

 

Problema 
 • Ekrane mirksinčios lemputės / šviesos diodai
 • Šviečia filtro lemputė arba filtro piktograma
 • Ekrane rodoma „F“
 • Ekrane rodomas filtro įspėjimas
Taikoma 
 • Garų rinktuvas / ištraukimo ventiliatorius
Sprendimas 

1. Išjunkite garų rinktuvo maitinimą

2. Išimkite filtrą (-us) iš garų rinktuvo

3. Išvalykite arba pakeiskite filtrą (-us), kaip parodyta naudotojo vadove
Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia. Tinkamus filtrus bei valymo ir priežiūros gaminius rasite mūsų internetinėje parduotuvėje.  

4. Įdėkite švarų filtrą

5. Atkurkite filtro įspėjimo signalą
Kaip atkurti filtro įspėjimo signalą rasite savo naudotojo vadove. Naudotojo vadovą galite atsisiųsti čia.

6. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
Jei pirmiau pateikti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.

Priežastis   
 • Garų rinktuvas gali rodyti, kad vieną ar kelis filtrus reikia išvalyti / pakeisti, todėl, kad baigėsi filtro numatyta naudojimo trukmė ir jį reikia išvalyti arba pakeisti. 
 • Jūs galite optimizuoti garų rinktuvo veikimą, įjungdami jį maždaug 15 minučių prieš pradėdami gaminti maistą. Taip patalpoje susidarys siurbimas ir garų rinktuvas galės greičiau pašalinti garus ir kvapus. 
 • Jūs galite išvengti didesnių ventiliatoriaus greičių naudojimo, įjungdami garų rinktuvą prieš pradedant ruošti maistą, ir tuo pačiu sumažindami jo skleidžiamą triukšmą.    
   

 

 • Was this article helpful?