Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dujinės kaitlentės montavimo triktys

 

Pastaba: 
  • Dėl montavimo kilusių trikčių garantija nedengia ir klientas už remontą turės mokėti, jeigu turės pasikviesti meistrą.  
Problema:
  • Uždegant dujinę kaitlentę nėra žiežirbos Kaitlentės saugiklis perdega / „iššoka“ 
Taikoma:
  • Įmontuojamoms dujinėms kaitlentėms 
  • Atskirai pastatomoms viryklėms su dujinėmis kaitlentėmis 
Sprendimas:

Jeigu prietaisas naujai sumontuotas, minėtosios problemos paprastai rodo montavimo klaidas.   

 Pastaba: Naujai sumontuota reiškia vieną iš toliau nurodytų:  
Visiškai naujas prietaisas pirmą kartą įjungtas į elektros maitinimą.
 Prietaisas įjungtas į netinkamą lizdą. 
1. Patikrinkite, ar tai veikiantis elektros tiekimo lizdas.  
Patikrinkite, ar lizde teka elektros srovė: įjunkite kitą prietaisą ir pažiūrėkite, ar jis tinkamai veikia. 
Jeigu lizdas neveikia, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad padėtų išspręsti problemą.  
2. Patikrinkite, ar nėra saugiklio gedimų.  
Patikrinkite, ar veikimo triktį sukėlė saugiklis. 
Jeigu saugiklis pakartotinai suveikia, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką  
3. Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kuris montavo prietaisą.  
4. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.  
Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.    

PASTABA: Priklausomai nuo problemos, už techninės priežiūros apsilankymą meistras gali paimti mokestį, net jeigu nėra pasibaigęs prietaiso garantinis laikotarpis.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. 
Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.

 

  • Was this article helpful?