Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Indaplovė nešildo vandens

 

Problemą gali pavykti pašalinti iš naujo nustačius prietaisą.

  1. Atjunkite indaplovę nuo elektros lizdo, palaukite 1 minutę ir vėl ją prijunkite. Taip pat galite atjungti elektros tiekimą, atjungdami skydelio saugiklius / išjungdami elektros jungiklį. Jei prietaisą ištraukėte, o paskui įstūmėte atgal, svarbu įsitikinti, kad žarnos nesumazgytos ar neprispaustos ir kad iki galo atsuktas čiaupas.
  2. Įjunkite indaplovę, pasirinkite tinkamą ciklą ir paleiskite jį.
  3. Jei ciklas pradedamas ir tinkamai vykdomas, problema išspręsta.

Jei iš naujo nustačius prietaisą ciklas nevykdomas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.