Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Klaida i40, i43 arba i44

 

Ar neužkimšta vandens išleidimo sistema?

Patikrinkite, ar filtrai švarūs

Ar neužkimštas indaplovės filtras?

Nešvarūs filtrai sulėtina vandens srautą, todėl indai netinkamai išplaunami. Reguliariai tikrinkite, ar jie švarūs.

Kaip plauti indaplovės filtrus?

image.png

Filtrų įtaisymas po valymo:

Įsitikinkite, kad aplink rinktuvo kraštą nėra prisikaupę maisto likučių arba nešvarumų.

Įstatykite plokščiąjį filtrą (C). Įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas.

Vėl surinkite filtrus (A) ir (B). Įdėkite filtrą (A) į plokščiąjį filtrą (B).

Sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis tinkamai užsifiksuos. Jei filtrai nebus tinkamai įstatyti, indai gali būti netinkamai išplaunami, gali užsikimšti purkštuvai ir prietaisas gali sugesti.

Informacijos apie valymą ir priežiūrą rasite naudojimo instrukcijoje.

Ar bandėte iš naujo paleisti prietaisą?

Problemas galima greitai išspręsti iš naujo paleidžiant prietaisą.

  • Atjunkite indaplovę nuo elektros tinklo 1 minutei ir vėl ją prijunkite. Jei prietaisą reikia perstatyti, svarbu užtikrinti, kad vamzdžiai nebūtų deformuoti arba prispausti, ir kad būtų iki galo atsuktas čiaupas.
  • Įjunkite indaplovę, pasirinkite programą ir paleiskite ją
  • Jei programa pradedama ir tinkamai vykdoma, problema išspręsta.

Jei iš naujo paleidus prietaisą programa nevykdoma

Jei prieš Jums iš naujo paleidžiant indaplovę būtų rodomas klaidos pranešimas, paleidę prietaisą iš naujo, patikrinkite, ar jis vis dar rodomas.

Jei prietaisas rodo kitą klaidos kodą, žr. naudojimo instrukciją arba šį žinyną, kad sužinotumėte, ką daryti rodant naują kodą.

 

Jei pirmiau pateikti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, prietaisą privalo patikrinti meistras.