Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Klaida i60

Šią klaidą galima atitaisyti iš naujo paleidžiant prietaisą.
  • Atjunkite indaplovę nuo elektros tinklo, palaukite 1 minutę ir vėl ją prijunkite. Jei prietaisas buvo perstatytas, svarbu įsitikinti, kad žarnos neužlauštos ar neprispaustos ir kad iki galo atsuktas čiaupas.
  • Įjunkite indaplovę, pasirinkite tinkamą ciklą ir paleiskite jį.
  • Jei ciklas pradedamas ir tinkamai vykdomas, problema išspręsta.
Jei iš naujo nustačius prietaisą ciklas tinkamai nevykdomas:
  • Patikrinkite, ar vis dar rodomas tas pats klaidos kodas.
  • Jei rodomas kitoks kodas, išsamios informacijos apie naują kodą ieškokite naudojimo instrukcijoje.
  • Jei vis tiek rodomas ankstesnis klaidos kodas, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.