Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Plovimo priemonės dalytuvas neužsidaro

Šią problemą privalo pašalinti meistras. Iškvieskite meistrą, kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.