Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Mirksi ciklo indikatoriaus lemputė

Ji parodo, kad ciklas vis dar vykdomas ir, norint užprogramuoti naują ciklą, ankstesnįjį privaloma atšaukti.

  • Išsamią informaciją ir nurodymus rasite savo naudojimo instrukcijoje.